przeskocz do treści

Pracownia lutnicza Mardułów w Zakopanem, fot. K. Schubert MIK 2019

Pałac biskupa Erazma Ciołka w Krakowie

W latach 1503-1505 biskup płocki Erazm Ciołek (1474-1522) zbudował w miejscu dwóch XIV-wiecznych kanonii okazały pałac. Biskup był sekretarzem Aleksandra Jagiellończyka, humanistą i dyplomatą. Budowę prowadził ten sam warsztat, który równocześnie wznosił pierwszą część renesansowego zamku królewskiego na Wawelu. Zatrudnieni w nim byli zarówno architekci włoscy, jak i niemieccy, dlatego architektura pałacu łączy w sobie elementy budownictwa późnogotyckiego, jak krystaliczne kolumny sieni, z czysto renesansowymi. Do tych ostatnich należy przede wszystkim portal wejściowy wykonany według wzorców florenckich.

PAŁAC BISKUPA ERAZMA CIOŁKA W KRAKOWIE, fot. M. Klag (MIK, 2007) CC BY SA 3.0

W ciągu XVI w. pałac rozbudowano – powstały oficyny. Później budowla podzieliła losy Krakowa, dla którego 2. poł. XVII i początek XVIII w. były czasem zastoju spowodowanego wojnami i epidemiami. Pałac odzyskał świetność w 1. poł. XVIII w.: odnowiono fasadę, a reprezentacyjne sale pierwszego piętra zostały pokryte iluzjonistycznymi freskami.

W 1805 r. pałac przeszedł na własność rządu austriackiego i od tego czasu mieściły się tu różne urzędy. W 1837 r. pożar zniszczył część oficyny tylnej, co było powodem podjęcia prac remontowych. Przeprowadzono je w latach 1839-1841, w rezultacie zniekształcając pierwotną architekturę pałacu. W 2. poł. XIX i w XX w. pałac poddawano kilkakrotnie doraźnym naprawom, jednak nie zapobiegły one degradacji budowli.

W 1996 r. pałac stał się własnością Muzeum Narodowego w Krakowie, a w 1999 r. rozpoczęła się jego kompleksowa konserwacja, prowadzona dzięki środkom udzielonym przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. Program konserwatorski był ukierunkowany na przywrócenie pałacowi pierwotnej formy z czasów jego świetności, a zarazem na przystosowanie go do nowej funkcji muzealnej. Prace zakończyły się w 2006 r., a w październiku 2007 r. otwarto dwie stałe galerie muzealne. Na pierwszym piętrze mieści się wystawa Sztuka dawnej Polski. XII-XVIII wiek, prezentująca najlepsze zbiory Muzeum Narodowego z okresu średniowiecza, renesansu i baroku, natomiast na parterze znajduje się ekspozycja znakomitej kolekcji ikon z ziem południowo-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej.

Tekst: T. Zaucha (2007)

Pałac biskupa Erazma Ciołka w Krakowie

Pałac biskupa Erazma Ciołka- nowy Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. (Nowy oddział krakowskiego muzeum w odrestaurowanym pałacu Erazma Ciołka)
Autor: Tomasz Zaucha
Publikowany: Spotkania z Zabytkami, nr 5, R. 2007, t. 31

Wzmocnienie fundamentów zabytkowego Pałacu Biskupa Erazma Ciołka na krakowskim Starym Mieście przy zastosowaniu technologii mikropali
Autor: Marta Pająk, Magdalena Mikłaszewicz, Marzena Piórczyk
Publikowany: Ochrona Zabytków, nr 3-4/2004

Erazm Ciołek. Biskup i dyplomata
Autor: ks. HenrykFolwarski
Publikowany: Studia Historico–Ecclesiastica 1, R. 1935, s. 219

Spotkania z książką: Miniatury Mszału Erazma Ciołka. (Bibliofilskie wydanie rycin Mszału Erazma Ciołka opublikowane przez Bibliotekę Narodową w Warszawie)
Publikowany: Spotkania z Zabytkami, 2007, R. 32, nr 9

Encyklopedia Krakowa
Red. :  red,. prowadzący Henryk Stachowski ; aut. Elżbieta Adamczyk [et al.]
Wydawnictwo : Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN. – XIV, [2], 1135, [1] s. : il. ; 30 cm.
Miejsce wydania : Warszawa, Kraków, 2000

Pałac biskupa Erazma Ciołka w Krakowie

Informacje praktyczne

Dostępność poza Dniami Dziedzictwa:

dostępny

Dane teleadresowe:

adres: ul. Kanoniczna 17, Kraków

gmina: Kraków

powiat: Kraków

GPS: N: 50° 3' 22", E: 19° 56' 14"

gospodarz: Muzeum Narodowe w Krakowie

www: http://www.muzeum.krakow.pl/Palac-biskupa-Ciolka.50.0.html

e-mail: [email protected] 

telefon: 12 429 15 58

Obiekty w pobliżu:

MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności | Jeśli nie oznaczono inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Małopolskiego Instytutu Kultury.