przeskocz do treści

Pracownia lutnicza Mardułów w Zakopanem, fot. K. Schubert MIK 2019

Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach

Muzeum Regionalne PTTK im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, mieszczące się w dwóch połączonych ze sobą niewielkich kamienicach z XVIII wieku, gromadzi zbiory dotyczące historii miasta i okolic. Zadziwia niezwykła różnorodność kolekcji: od rzemiosła artystycznego, eksponatów etnograficznych, starodruków, kronik, widokówek, fotografii przybliżających dzieje regionu, poprzez rozwijający się na przełomie XIX i XX wieku na ziemi gorlickiej przemysł naftowy, z którym związana też jest inna dziedzina – aptekarstwo, aż po pamiątki z okresu działań wojennych lat 1914–1918.

MUZEUM REGIONALNE PTTK W GORLICACH, fot. P. Kasprzycka (MIK 2013) CC BY SA 3.0

Trwające prawie pół roku walki pozycyjne, a szczególnie bitwa pod Gorlicami tocząca się od 2 do 5 maja 1915 roku, przyniosły miastu i regionowi ogromne spustoszenia. Tuż po zakończeniu działań wojennych zawiązał się w mieście Komitet Urządzenia Wystawy Pamiątek Wojennych, który jesienią 1919 roku w salach Wydziału Powiatowego w Gorlicach urządził pierwszą wystawę upamiętniającą czas wielkiej wojny w Gorlicach. Równolegle rozpoczęto porządkowanie i odbudowę zniszczonego miasta. Powstało Towarzystwo Upiększania Miasta Gorlic i Okolicy, zbierano kolejne ocalałe z wojny pamiątki, aby pokazać je na wystawie w 20. rocznicę bitwy.

Te pierwsze ekspozycje zrodziły myśl o utworzeniu muzeum, stało się to możliwe dopiero w 1957 roku. Zresztą odbudowę miasta ze zniszczeń I wojny światowej ukończono oficjalnie w 1935 roku, choć tu i ówdzie ślady tej wojny były widoczne do lat sześćdziesiątych. Zbiory pamiątek wojennych w Gorlicach są unikatowe i stanowią jedyną tego typu kolekcję w Polsce.

Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach

Adamczewski J., Mała encyklopedia Krakowa, Kraków 1997. Barut J., Gorlice, Gorlice 1991. Bator J., Wojna galicyjska, Kraków 2005. Bieniarzówna J., Małecki J.M., Dzieje Krakowa, t. 3: Kraków w latach 1796–1918, Kraków 1979. Błażewicz S., Rosyjska obrona Gorlic w dniu 2 maja 1915 r., w: Materiały z międzynarodowej konferencji Znaki Pamięci II – Śladami I wojny światowej, red. M. Łopata, Gorlice 2009. Dąbrowski J., Historia powszechna, cz. I: Wielka Wojna 1914–1918, Warszawa 1937. Diariusz dni grozy w Gorlicach, Na podstawie pamiętników: Jana Benisza, Jana Budackiego, Stanisława Feliksa Grąglowskiego, Władysława Kijowskiego, Jana Sikorskiego, ks. Bronisława Świeykowskiego, wybór A. Ćmiech, Gorlice 2010.

Grąglowski S.F., Pamiętnik z inwazji rosyjskiej w Gorlicach w latach 1914–1915, maszynopis ze zbiorów Muzeum PTTK w Gorlicach. Klimecki M., Gorlice 1915, Warszawa 1991.

Kromkayowa M., Dziennik wydarzeń wojennych w Bieczu 1914–1915, maszynopis ze zbiorów Muzeum PTTK w Gorlicach.

Latinik F.K., Żołnierz polski pod Gorlicami. Działalność 100. pułku ziemi cieszyńskiej, Przemyśl 1923. „Miasta Polskie”, Barut J., Światła i cienie odbudowy Gorlic (dodatek ilustrowany), 1935.

Mikulašek F., Pod Gorlicami, „Magury” 1992. Militarne i polityczne znaczenie operacji gorlickiej w działaniach wojennych I wojny światowej. Materiały międzynarodowej sesji naukowej Gorlice, 5–6.05.1995, Gorlice 1995.

Molnár F., Galicja 1914–1915. Zapiski korespondenta wojennego, Warszawa 2012. Najlepszy Przyjaciel Żołnierza. Kalendarz na rok 1915, Wimperk (Winterberg, Czechy).

Polski słownik biograficzny, hasła: Władysław Długosz (t. 5, Kraków 1939–1946), Jan Goetz-Okocimski (t. 8, Kraków 1959–1960).

Muzeum Regionalne PTTK w Gorlicach

Informacje praktyczne

Dostępność poza Dniami Dziedzictwa:

dostępny

Dane teleadresowe:

adres: ul. Wąska 7-9, Gorlice

gmina: Gorlice

powiat: gorlicki

GPS: N: 49° 39' 24" E: 21° 9' 24"

gospodarz: Oddział PTTK w Gorlicach

e-mail: [email protected]

telefon: 18 352 26 15

Obiekty w pobliżu:

Eksponaty z obiektu w serwisie Wirtualne Muzea Małopolski

zobacz
MAŁOPOLSKI INSTYTUT KULTURY W KRAKOWIE, ul. 28 Lipca 1943 17c, 30-233 Kraków, tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75, NIP: 675 000 44 88 | Projekt i wykonanie | Polityka prywatności | Jeśli nie oznaczono inaczej, wszystkie materiały na stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Małopolskiego Instytutu Kultury.